Σειρά Σεμιναρίων για την Ιστορία του Περιοδικού Τύπου

Κύκλος Πρώτος: Γυναικεία Δημοσιογραφία στον περιοδικό Τύπο με άξονα το εμβληματικό περιοδικό Γυναίκα

Η Ερευνητική Μονάδα Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου (ETMIET) του Κέντρου Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (ΚΕΝΙ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου προτείνει τη διοργάνωση σειράς σεμιναρίων σχετικά με τις πτυχές της ιστορίας του ελληνικού περιοδικού τύπου και δημοσιογραφίας. Τα σεμινάρια απευθύνονται κυρίως σε ανέργους δημοσιογράφους, βιβλιοθηκονόμους  και φυσικά σε ερευνητές και θα παρέχονται δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Τα σεμινάρια συνδέονται οργανικά με το ερευνητικό πρόγραμμα του ETMIET για τον περιοδικό Τύπο στην Ελλάδα 1910-1981.

Ο θεματικός προσανατολισμός των σεμιναρίων θα οργανώνεται σε θεματικούς κύκλους που θα αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους εταίρους.

Ως πρώτο θέμα για το έτος 2017 επιλέχθηκε η γυναικεία δημοσιογραφία.

Τον Απρίλιο 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στον κύκλο αυτού του σεμιναρίου περιλαμβάνονται ομάδες συζήτησης (‘focus-groups’), ανοικτές, δημόσιες συζητήσεις, δημιουργία θεματικού οπτικοακουστικού και ψηφιακού αποθετηρίου, διοργάνωση ημερίδας ή διήμερου συνεδρίου, έκδοση πρακτικών. Η έρευνα θα διεξαχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με την προοπτική να γίνει σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στις ομάδες συζήτησης θα προσκληθούν να συμμετάσχουν άνθρωποι του Τύπου ανάλογα με τη θεματική κάθε φορά της συζήτησης. Θα είναι διάρκειας περίπου 2 ωρών όπου θα γίνονται 15-λεπτες προφορικές μαρτυρίες από 4-5 ομιλητές. Στους ομιλητές θα έχει από πριν δοθεί ερωτηματολόγιο πάνω στα βασικά σημεία της συζήτησης στην οποία πρόκειται να συμμετάσχουν.

Οι ομάδες συζήτησης θα προηγούνται και μετά την ολοκλήρωσή τους θα παρουσιάζονται δημόσια τα αποτελέσματα ως πρόσκληση σε ανοικτό διάλογο. Οι συναντήσεις θα μαγνητοσκοπούνται και κατά περίπτωση θα βιντεοσκοπούνται.

Πιθανοί συμμετέχοντες:

  • Εκπρόσωποι των εταίρων στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΤΜΙΕΤ, π.χ. ενώσεις Τύπου. βιβλιοθήκες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολιτιστικά ιδρύματα, κ.λπ.
  • Μέλη των ενώσεων Τύπου που σχετίζονται με όλες τις πτυχές της δημοσιογραφίας
  • Όσοι ειδικεύονται ή ενδιαφέρονται για την ιστορία του Τύπου γενικά, ή ειδικότερα για τη γυναικεία δημοσιογραφία

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την ΕΣΠΗΤ.