Κυνηγώντας τη Μεγάλη Ιδέα

ΣΕΙΡΑ: Η Τετάρτη Εξουσία (Γιώργου Πετρίτση)

Έτος παραγωγής: 1984