Ηλεκτρονικό Αρχείο της Ελληνικής Δημοσιογραφίας. Δεδομένα, Μαρτυρίες, Δεξιότητες (ΑΕΔ)

Το Αρχείο Ελληνικής Δημοσιογραφίας επιδιώκει να χαρτογραφήσει την ιστορία της ελληνικής και ελληνόφωνης δημοσιογραφικής δραστηριότητας στον ευρύτερο χώρο του ελληνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο έχει συμπεριληφθεί και ο Κυπριακός Τύπος.

Για το σκοπό αυτό το ΕΤΜΙΕΤ συγκροτεί ηλεκτρονική βάση α) ως αποθετήριο πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού, προφορικών μαρτυριών, φωτογραφικών τεκμηρίων και άλλου σχετικού αρχειακού υλικού, και β) ως δίαυλο επιστημονικού διαλόγου και ανοικτής συνεργασίας με πρόσωπα και συναφείς φορείς.

Βασικός στόχος της βάσης είναι η χρηστικότητά της, τόσο για τους ερευνητές όσο και για κάθε ενδιαφερόμενο  χρήστη. Κεντρική μέριμνα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας του Τύπου είναι να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη για πολυεπίπεδη και πολυθεματική αναζήτηση στοιχείων. Συνεπώς, όλα τα πεδία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να παρέχεται στον χρήστη όσο το δυνατόν σφαιρική πληροφόρηση σε ό,τι αναζητά σχετικά με τον Τύπο και υπάρχει τεκμηριωμένο στη Β.Δ.

Επιδίωξη του ΕΤΜΙΕΤ είναι να δημιουργήσει συνδέσμους επικοινωνίας με παρόμοιες ιστοσελίδες και να διερευνήσει ευρύτερες συνεργασίες με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς αλλά και με μεμονωμένους ερευνητές και μελετητές του Τύπου. Στην Επιστημονική Επιτροπή του ΕTMIET συμμετέχουν έγκριτοι επιστήμονες και ερευνητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα και ομόλογα ερευνητικά κέντρα από το Ενωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρο και Αυστραλία.

Το υλικό που δημοσιοποιείται στην παρούσα φάση είναι, κατά ανάγκη, ενδεικτικό.

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων γίνεται εδώ