ΕΤΜΙΕΤ

Ερευνητική Μονάδα Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου

επιστημονική υπεύθυνη: Δρ Γιούλα Κουτσοπανάγου

 

Η ΕΤΜΙΕΤ αποτελεί ερευνητική μονάδα του Κέντρου Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (ΚΕΝΙ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Στόχος της ΕTMIET είναι η συνθετική ιστοριογράφηση της ελληνικής δημοσιογραφίας από τα τέλη του 18ου αιώνα έως σήμερα και η συγκριτική θεώρησή του σε σχέση με άλλες εθνικές ιστορίες του Τύπου, όπως έχουν αποτυπωθεί στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την ελλαδική και την εξωελλαδική δημοσιογραφική δραστηριότητα όπου θα περιλαμβάνονται έντυπα (εφημερίδες – περιοδικά), δημοσιογραφία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, το Μητρώο Δημοσιογράφων, Εκδοτών και Ανθρώπων του Τύπου της Ελλαδικής και εξωελλαδικής Δημοσιογραφίας, αρχείο βιβλιογραφίας, αρχείο προσωπικών συνεντεύξεων, ψηφιοποίηση προσωπικών αρχείων και εντύπων, σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.

Επιπλέον το ΕΤΜIΕΤ επιδιώκει:

  • τη συγκρότηση ερευνητικών θεματικών ομάδων με σκοπό τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη χάραξη θεωρητικών συντεταγμένων με τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων,
  • τη συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς του Τύπου καθώς και με συναφείς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδας,
  • τη διοργάνωση επιστημονικών συζητήσεων και σεμιναρίων
  • τη δημοσιοποίηση πορισμάτων και ερευνών.

Στην Επιστημονική Επιτροπή του ΕTMIET συμμετέχουν έγκριτοι επιστήμονες και ερευνητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα και ομόλογα ερευνητικά κέντρα από το Ενωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρο και Αυστραλία.

Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Παπαζήση, έχει εγκαινιάσει σειρά εκδόσεων με τίτλο ‘Ιστορία του Ελληνικού Τύπου: Τεκμήρια, Μαρτυρίες, Μελέτες’. Στη σειρά αυτή εκδόθηκε (2006) η μελέτη του Μπάμπη Μαρκέτου, ιδιοκτήτη-εκδότη-διευθυντή του Εθνικού Κήρυκος της Νέας Υόρκης, με τίτλο: Οι Ελληνοαμερικανοί. Ιστορία των Ελλήνων στις Η.Π.Α.