Αγγελική Σαπλαούρα

Απόφοιτος του τμήματος ''Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό'' (2004-2009) και του μεταπτυχιακού προγράμματος ''Δημόσια Ιστορία'' (2018-2021) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η διπλωματική της εργασία είχε ως θέμα την οπτική και θεματική εξέλιξη του περιοδικού Ραδιοπρόγραμμα / Ραδιοτηλεόραση (1950-2020) και τη σχέση του με τη δημόσια ιστορία.
Κάτοχος διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Συντήρηση Έργων Τέχνης. Έχει παρακολουθήσει τα ετήσια σεμινάρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου ‘’ Αρχαία Αίγυπτος και Αιγαιακός Κόσμος: ιστορικές, αρχαιολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις’’και ‘’E-Learning στην Αρχαιομετρία (Νέες Τεχνολογίες, Συντήρηση & Διαχείριση Αρχαιοτήτων).
Εργάζεται ως τεκμηριώτρια σε αρχείο.