ΤΑΙΣΥΤ

Συνδικάτο Εργατών Τύπου Αθηνών Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ)