Περιοδικός Τύπος του 19ου αιώνα

ΣΕΙΡΑ: Η Τετάρτη Εξουσία (Γιώργου Πετρίτση)

Έτος παραγωγής: 1984