ΕΤΗΠΤΑ

Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου Περιοδικού Τύπου Αθηνών (ΕΤΗΠΤΑ)