Ο Τύπος στο γύψο

ΣΕΙΡΑ: Χρονικό (Γιώργου Πετρίτση)

Έτος παραγωγής: 2000