Αρχείο Μενέλαου Β. Δαλιάνη (1921-2009)


 Μενέλαος Β. Δαλιάνης (
1921-2009)

 

Η Εθνική Αντίσταση της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, 1940-1944: Εκτείνεται σε αρκετούς φακέλους και περιέχει πρωτογενές και σπάνιο έντυπο υλικό για τη δράση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, στο διάστημα 1940-44. Παράλληλα, στο αρχείο συμπεριλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό με εικόνες από την καθημερινή ζωή (εργασία, κοινωνική ζωή, κ.ά) της ελληνικής μειονότητας για το διάστημα διακυβέρνησης του Ε. Χότζα.

Τα στοιχεία θα εισαχθούν στη Β.Δ.