Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ)

Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου (ΕΤΜΙΕΤ) του Κέντρου Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (ΚΕΝΙ), Πάντειο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με την Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) και με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) σε θέματα που άπτονται του ημερήσιου τύπου, για τη συνέχιση και ολοκλήρωση έρευνας με θέμα ‘Τα Περιοδικά Ποικίλης Ύλης (1900 έως σήμερα): Κριτική Ανάλυση, Ποσοτικά Δεδομένα, Βασικές θεωρητικές Συντεταγμένες, Ερευνητικές Προκλήσεις’.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η από κοινού οργάνωση σεμιναρίων και ανοικτών συζητήσεων όπου θα καλούνται ερευνητές και επαγγελματίες. Επίσης, με την πορεία της έρευνας, προγραμματίζονται θεματικές ημερίδες.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα θα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΤΜΙΕΤ και θα είναι προσβάσιμα μέσα από την ιστοσελίδα του ΚΕΝΙ, της ΕΣΠΗΤ και του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

Τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε καταληκτήριο διεθνές συνέδριο.

Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ)