Μητρώο Δημοσιογράφων, Εκδοτών και Ανθρώπων του Τύπου της Ελλαδικής και Εξωελλαδικής Δημοσιογραφίας

Σκοπός του Μητρώο Δημοσιογράφων της Ελλαδικής και Εξωελλαδικής Δημοσιογραφίας είναι η συγκέντρωση βιογραφικών, εργογραφικών στοιχείων και προσωπικών συνεντεύξεων, ο εντοπισμός και η καταγραφή προσωπικών αρχείων και αδημοσίευτων έργων και η ταξινόμηση πρωτογενούς υλικού σχετικού με τους ανθρώπους του Τύπου.

Η πρόσβαση στο Μητρώο Δημοσιογράφων της Ελλαδικής και Εξωελλαδικής Δημοσιογραφίας γίνεται εδώ.