Ρωμαίος, Γιώργος (Παγοί, Κέρκυρα, 1934) δημοσιογράφος, πολιτικός, συγγραφέας

Αποτέλεσμα εικόνας για γιώργος ρωμαίος

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

► ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

► Εξιστορείν και Ιστορείν

Δημοσιογραφική επιμέλεια - Παρουσίαση: Γιάννης Τζανετάκος

Ριμεϊκ

Δημοσιογραφική επιμέλεια - Παρουσίαση: Ρένα Θεολογίδου