Marinos Υannis (Ermoupolis, Syros, 1930) Journalist

Αποτέλεσμα εικόνας για γιάννης μαρίνος

TV Series

► MONOGRAMMA 

     ΕΤ 2 - Produced in 1993 -  two TV Shows   a’  & b'  part

Video Beta SP -  colour  - duration 30΄: 06 " & 31΄:00΄΄

First Showing:: 18 & 25  October  1993

Producer Giorgos Sgourakis, director and production director  Iro Sgouraki, editors Christos Siafkos and Ioanna Kolovou, photography Stathis Govas, sound Vasilis Kyriakopoulos, montage Nikos Moustakis, production coordinator Kostas Styliatis.

      SOURCE: Giorgos and Iro Sgourakis Archive.  Cinema – television – radio – sound – publishing – photography – art, Archive of Crete, Athens 2012

 ► Existorein kai Istorein 

     Journalistic supervision - Presentation: Yannis Tzanetakos

ΕΡΤ - Ψηφιακό Αρχείο 

Γιάννης Μαρίνος