Βαφειάδης Γεώργιος

Group1

Ταυτότητα
Επώνυμο: 
Βαφειάδης
Όνομα: 
Γεώργιος
Τόπος γέννησης: 
Τόπος θανάτου: 
Παιδεία
Σπουδές: 
Εγκύκλιες σπουδές (Χίος, Σμύρνη, Αθήνα)
Επαγγελματική Δραστηριότητα
Δημοσιογραφική δραστηριότητα
Έντυπα / Θέση: 
Τίτλος Εντύπου: 
Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος Εντύπου: 
Ημερολόγιο "Χρόνος" (1860-1871)
Θέση: 
Τίτλος Εντύπου: 
Σύλλογοι (Βουκουρέστι) (1882 -1888)
Τίτλος Εντύπου: 
Spectateur d’ Orient (Αθήνα)
Τίτλος Εντύπου: 
Βυζαντίς (Κωνσταντινούπολη)
Εργογραφία
Εργογραφία: 
  • Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας Κωνσταντινούπολη, 9 τ., (συντάκτης)
  • Ponson de Terrail, Ιππόται της Νυκτός, μτφρ.(με τους Σταύρο Ι. Βουτυρά και Ιωάννη Α. Βρετό) Κωνσταντινούπολη, 1868.
Βιβλιογραφία/Πηγές
Σημειώσεις: 

ΠΗΓΕΣ: Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, αρ. φ. 262, 16 Σεπτ. 1867∙ αρ. φ. 386, 16 Ιουλ. 1868∙ αρ. φ. 686, 6/18 Οκτ.1870∙ αρ. φ. 3630, 27 Απρ./9 Μαΐου 1881∙ αρ. φ. 6065, 27 Αυγ./9 Οκτ. 1889 και αρ. φ. 6432, 26 Δεκ. 1890/7 Ιαν. 1891

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ανδρέας Αθ. Αντωνόπουλος, Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το Ανατολικό Ζήτημα 1866-1881. Η μαρτυρία του ‘Νεολόγου’ της Κωνσταντινούπολης, Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών – Εκδόσεις Τσουκάτου, Αθήνα 2007

Σχόλια