Μαρία Μερσυνιά

Υπ. Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου – Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΑΠ – Πρόγραμμα Δημόσιας Ιστορίας

Η Μαρία Μερσυνιά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας το 2001. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο ίδιο Πανεπιστήμιο στον τομέα της Μουσειολογίας. Παράλληλα εμβαθύνει συστηματικά τις γνώσεις της στην Πολιτιστική Διαχείριση, τη συντήρηση έργων τέχνης και την έρευνα στον τομέα της Ιστορίας με έμφαση στην τοπική Ιστορία της Κεφαλονιάς – τόπο καταγωγής της. Παράλληλα φοιτά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Δημόσιας Ιστορίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Εργάζεται στον τομέα της Πολιτιστικής διαχείρισης τα τελευταία 19 χρόνια και ασχολείται με την καταγραφή και μελέτη βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και αρχείων με έμφαση στην επιστημονική αποδελτίωση και καταγραφή πληροφοριακού υλικού για ερευνητική χρήση.
Μιλάει Αγγλικά , Γαλλικά και έχει βασικές γνώσεις Ιταλικών.