Ιστορία του Περιοδικού Τύπου. Ερευνητικό πρόγραμμα