'Ελληνες της Οθωμανικής Αυτοκοκρατορίας και το Ανατολικό Ζήτημα 1866-1881. Η μαρτυρία του Νεολόγου της Κωνσταντινούπολης, Οι

Group1

Ταυτότητα
Συγγραφέας/εις: 
Αντώνοπουλος Ανδρέας, Αθ.
Τίτλος: 
Οι 'Ελληνες της Οθωμανικής Αυτοκοκρατορίας και το Ανατολικό Ζήτημα 1866-1881. Η μαρτυρία του Νεολόγου της Κωνσταντινούπολης
Πρόλογος : 
Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος του Δ.Σ. Νέου Κϋκλου Κωνσταντινουπολιτών Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ακαδημαϊκός, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος "Κ. Καραμανλής"
Τύπος Εντύπου: 
Βιβλίο
Εκδότης: 
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών - Εκδόσεις Τσουκάτος
Έτος Έκδοσης : 
2007
Περιεχόμενο
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Θεματική Κατηγορία: 
Αιώνας: 
19ος
Χρονική Περίοδος: 
Περιγραφή εκδόσεως (long): 

"Η μελέτη του ομογενειακού Τύπου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά το β' μισό του 19ου αι., προσφέρει στον ερευνητή της σχετικής περιόδου μια σημαντική ευκαιρία αποτύπωσης αλλά και ερμηνείας των ποικίλων αντιδράσεων του εκεί ελληνικού στοιχείου, σε μία εποχή σαρωτικών γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ανακατατάξεων στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Νεολόγος της Ανατολής, εξέχον παράδειγμα της ελληνικής εφημεριδογραφίας της Κωνσταντινούπολης, ιδρυόμενος όταν "[...] έπνευσε πνεύμα ελευθερίας τινός εν τη βασιλίδι των πόλεων [...]" επιχείρησε να συναρμόσει τα αιτήματα της προηγμένης κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά ελληνικής κοινότητας της Πόλης με τις επιταγές της σύγχρονής του πολιτικής πραγματικότητας.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής υπήρξε η διατύπωση ενός ιδιότυπου, ως προς το ελλαδικό, εθνικού οράματος, οι βασικές συνιστώσες του οποίου αναφέρονταν στην διάσωση αλλά και την περαιτέρω παραγωγή του ελληνισμού της Αυτοκρατορίας μέσα σ' ένα περιβάλλον συνταγματικής ισοπολιτείας και ισονομίας. Με τους όρους "ιδιότυπο εθνικό όραμα" ή "ιδιόμορφη εθνική λογική", εκτεταμένη χρήση των οποίων γίνεται στο κείμενο, υπονοείται μία εξελισσόμενη και υπό συνεχή προσαρμογή πραγματικότητα, σχετική με τις ιδιαίτερες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικράτησαν στο χώρο της χερσονήσου του Αίμου από την επαύριο της λήξης του Κριμαϊκού πολέμου έως τη λήξη, συμβατικά, του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η εφημερίδα, ευαίσθητος δέκτης των ποικίλων αλλαγών που συντελέστηκαν στην παραπάνω περιοχή, αποπειράθηκε όχι μόνο να συμβάλει στην πλατιά κατανόησή τους, αλλά και να προτείνει τρόπους γοργής προσαρμογής του ελληνισμού της Αυτοκρατορίας στα εκάστοτε νέα συμφραζόμενα.

Η παρακολούθηση, επομένως, της καθημερινής του αρθρογραφίας, όπως κι η διακρίβωση της θέσης του σε μία σειρά ζητήματα που καθόρισαν, εν πολλοίς, την φυσιογνωμία των Βαλκανίων, τουλάχιστον ως τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα, παρουσιάζει εξαιρετικό ερευνητικό ενδιαφέρον" (Εισαγωγή, σ.21-22)