ΕΤΜΙΕΤ

Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου

  • Μητρώο Δημοσιογράφων, Εκδοτών και Ανθρώπων του Τύπου της Ελλαδικής και Εξωελλαδικής Δημοσιογραφίας  

 

Στόχος του ΕTMIET είναι η συνθετική ιστοριογράφηση του ελληνικού Τύπου από τα τέλη του 18ου αιώνα έως σήμερα και η συγκριτική θεώρησή του σε σχέση με άλλες εθνικές ιστορίες του Τύπου, όπως έχουν αποτυπωθεί στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τον ελλαδικό και τον εξωελλαδικό Τύπο όπου θα περιλαμβάνονται έντυπα (εφημερίδες – περιοδικά), το Μητρώο Δημοσιογράφων, Εκδοτών και Ανθρώπων του Τύπου της Ελλαδικής και εξωελλαδικής Δημοσιογραφίας, αρχείο βιβλιογραφίας, αρχείο προσωπικών συνεντεύξεων, ψηφιοποίηση προσωπικών αρχείων και εντύπων.

Επιπλέον το ΕΤΜIΕΤ επιδιώκει:

  • τη συγκρότηση ερευνητικών θεματικών ομάδων με σκοπό τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη χάραξη θεωρητικών συντεταγμένων με τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων,
  • τη συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς του Τύπου καθώς και με συναφείς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδας,
  • τη διοργάνωση επιστημονικών συζητήσεων και σεμιναρίων
  • τη δημοσιοποίηση πορισμάτων και ερευνών.

Το ΕTMIET, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Παπαζήση, έχει εγκαινιάσει σειρά εκδόσεων με τίτλο ‘Ιστορία του Ελληνικού Τύπου: Τεκμήρια, Μαρτυρίες, Μελέτες’. Στη σειρά αυτή εκδόθηκε (2006) η μελέτη του Μπάμπη Μαρκέτου, ιδιοκτήτη-εκδότη-διευθυντή του Εθνικού Κήρυκος της Νέας Υόρκης, με τίτλο: Οι Ελληνοαμερικανοί. Ιστορία των Ελλήνων στις Η.Π.Α.